Consultanță periodică situații de urgență

Serviciile de consultanță privind apărarea împotriva incendiilor și alte situații de urgență constă în:

  1. Organizarea activității de prevenire și stingerea incendiilor
  2. Instruirea introductiv generală a noilor angajați
  3. Consilierea conducătorilor locurilor de muncă privind instruirea lucrătorilor
  4. Consilierea cadrelor tehnice cu atribuții de apărare împotriva incendiilor
  5. Verificarea cunoștințelor lucrătorilor privind cunoașterea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.
  6. Verificarea completării registrelor de lucru cu foc deschis și a permiselor de lucru cu foc
  7. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către ISU, cu prilejul vizitelor de control.