Operator RSVTI

Operatorul RSVTI este persoana abilitată de ISCIR să răspundă de exploatarea în siguranță și legală a echipamentelor de ridicat și a instalațiilor sub presiune in conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice colecția ISCIR si legislația aferentă in vigoare. 

Operatorul identifică, înregistrează la ISCIR echipamentele și instalațiile, ține evidența centralizatoare a acestora, supraveghează activitatea de întreținere, reparare și exploatarea acestora, pune în funcțiune și verifică periodic echipamentele/instalațiile ISCIR în condițiile stabilite de Prescripțiile Tehnice.

ISCIR-ul (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) este autoritatea în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură urmărirea şi controlul regimului de autorizare şi verificarea tehnică a următoarelor instalaţii/echipamente: