Planuri de protecție

Planurile de protecție împotriva incendiilor reprezintă documente specifice pentru gestionarea mai bună a eventualelor situații de urgență care pot apărea în unitatea dvs.

Planurile de protecție sunt:

a) planul de intervenție pentru stingerea incendiilor;

b) planul de evacuare a persoanelor;

c) planul de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase;