Prevenirea incendiilor

Vă oferim servicii de organizare a apărării împotriva incendiilor. Elaborăm documentele specifice activității cum ar fi: actele de autoritate, evidențele și rapoartele, instrucțiunile specifice și efectuăm instruirea teoretică și practică a lucrătorilor respectiv consilierea angajatorului.

Fiecare lucrător din unitate trebuie să cunoască măsurile și procedurile de urmat în caz de situații de urgență.

Obiectivul nostru este conștientizarea și pregătirea operativă a lucrătorilor în scopul limitării și stingerii incendiilor, salvarea și protecția persoanelor puse în pericol, protejarea bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență.